Hvis det ikke var for storbyer og tætbefolket områder, ville man nok ikke have nået så langt som man er i dag. Der er rigtg mange ting som foregår i sådan en storby, og det er alt andet lige også her mennesker mødes på kryds og tværs udover internettet, og det er alt andet lige også derfor at vi har så mange ting i dag. Selvfølgelig er det også noget man kan takke skoler og så videre for, men når man er i storbyen er der også mange som sørger for at man mødes og samles på forskellige insititutter for at mødes og snakke om nye ideer og koncepter og så videre. Der sker meget i storbyen hele tiden, og det er noget som man også selv kan blive en del af, hvis det er man godt kunne tænke sig at være en del af det, er det også bare at se om man kan komme ind og bo i storbyen et eller andet sted.