En boreplatforms – hvad er dennes funktion


En boreplatform kan karakteriseres som det sted, hvor der blandt andet udvindes olie. Det er centralt at nævne, at en boreplatform er placeret i det åbne hav, hvorfra det udvinder og behandler olien. Hvis man skal nævne et eksempel på en dansk boreplatform, kan man henvise til Dongs boreplatform.

Infrastruktur


En boreplatform er derudover også et eksempel på den infrastruktur, som er meget veludviklet i den tid, man lever i nu. Her kan man også henvise til eksempelvis toge, som kan hævdes at være anvendelig i forhold til at transportere den olie, der som nævnt udvindes på boreplatforme. Det illustrerer også den afhængighed, der er mellem de forskellige typer af infrastruktur, som er udbredt over det meste af verden.